Szociálisan méltányos Európát! Szorosabb együttműködés ösztönzése a tagállamok között az európai szegénység felszámolásáért

A kezdeményezés tárgya és célkitűzése:

  • elérni, hogy az Európai Bizottság nyíltan köteleződjön el a “szociális Európa” megvalósítása mellett
  • elősegíteni a tagállamok közötti együttműködést a társadalmi kirekesztés felszámolása terén egy közös cél kitűzése által, mely szerint kevesebb mint az európai polgárok 3 %-a éljen a szegénységi küszöb alatt. (2014-ben a népesség 16%-a (125 millió ember) élt a szegénységi küszöb alatt; szegénységi küszöb: adott országban a medián jövedelem 60 %-a)

A kezdeményezés háttere:

A Maastrichti Szerződés-ben lefektetett kritériumok alapján a tagállamok államadóssága nem haladhatja meg a GDP 3 %-át. A tagállamok ennek a feltételnek eleget téve gyakran hoznak olyan intézkedéseket, amelyek nincsenek tekintettel a sérülékeny társadalmi csoportokra. Mivel az Unióban nincs egységes adózás, a tagállamok a társasági- és vagyonadó csökkentésében érdekeltek, ami viszont jelentős bevételek kiesésével jár. A hiányokat a tagállamok kormányai különböző megszorító intézkedésekkel próbálják meg kiegyensúlyozni, melyek a legtöbb országban a szociális kiadásokat érintik elsődlegesen. A polgári kezdeményezés megfogalmazói amellett érvelnek, hogy a 3%-os hiány betartása nem vezethet a szociális kiadások csökkenéséhez és ezáltal milliók életfeltételeinek a romlásához. Ezért a kezdeményezés olyan garanciákat szeretne kiharcolni, melyek szociális védelmet nyújtanak az európai polgároknak és elejét állják azoknak a megszorító intézkedéseknek, melyek veszélyeztetik a szociálisan méltányos Európai Unióval kapcsolatos célkitűzéseket.

A polgári kezdeményezés beterjesztői nem a tagállami adók harmonizációját, pusztán a tagállamok közötti együttműködés elősegítését várják a szociális célok terén az Európai Bizottságtól. Amellett érvelnek, hogy mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében a szociálpolitika olyan terület, ahol a tagállamok és az Unió megosztott hatáskörrel rendelkeznek, a Bizottság megfelelő hatáskörrel rendelkezik ahhoz hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok társadalmi kirekesztés felszámolására irányuló tevékenységeit. A kezdeményezés arra is felhívja a figyelmet, hogy az Unió célkitűzése a polgárok jólétének előmozdítására túl tág és ezért a tagállamok konkrét cselekvésre való ösztönzésével tölthető meg igazi tartalommal.

További információk a kezdeményezésről az Európai Bizottság honlapján (angolul)

Jelenlegi státusz: A gyűjtés folyamatban van
Határidő: 2015/12/19
Honlap:
Facebook:

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...