Szabad Európai E-cigarettázásért Kezdeményezés

Az elektromos cigaretta általános célú szabadidős eszközzé történő minősítése, nem pedig dohány- vagy gyógyszertermékké minősítése, függetlenül annak nikotin-tartalmától.

Fő célok:

Tegyék lehetővé, hogy a jelenleg is aktív vaperek továbbra is hódolhassanak hobbijuknak anélkül, hogy bármely olyan korlátozás bevezetésre kerülne, amely negatívan érinti az elektromos cigaretták és a hozzá kapcsolódó termékek hozzáférhetőségét és sokszínűségét, hasonlóképp azon tagállamokhoz, ahol az elektromos cigarettát nem sújtja semmilyen korlátozás. Tegyék lehetővé a jövőbeli vaperek számára, hogy megtapasztalhassák azt a gazdag vaper kultúrát, amelyet azokban a tagállamokban élvezhetnek a vaperek, ahol az elektromos cigarettát nem sújtja semmilyen korlátozás. Tegyék lehetővé, hogy az érintett gyártók és kereskedők a piacon maradhassanak anélkül, hogy a szabad kereskedelmet ellehetetlenítő vagy korlátozó, teljesíthetetlenül költséges engedélyezési eljárásokkal sújtanák őket.

Jelenlegi státusz:  A gyűjtés folyamatban van
Határidő: 2014/11/25
Honlap: http://www.efvi.eu/index.hu.html
Facebook: https://www.facebook.com/efvi.eu

 

Itt a tettek ideje: mentsük meg az elektromos cigarettát!

Ragaszkodjunk polgári jogainkhoz!

2014 február 26-n az Európa Parlament elfogadta a dohánytermékek direktívájának elektromos cigarettákkal foglalkozó cikkelyét. Ez az ellentmondásos, siettetett, és hozzá nem értésből fakadó elfogadhatatlan törvény veszélybe sodorja az elektromos cigarettázás mint alternatíva jövőjét mind tagállami, mind európai szinten, az európai polgárok millióinak egészségét veszélyeztetve.

A szabályozással kapcsolatos problémák sora, melyek gyógyírért kiáltanak, szinte végtelen:

  • A jelenlegi és jövőbeli elektromos cigaretta használók körülbelül egynegyedét sorsukra hagyja, teljesen figyelmen kívül hagyva szükségleteiket.
  • Félreértelmezett tudományos bizonyítékok alapján határoz meg hasraütésszerű korlátozásokat.
  • Olyan biztonsági intézkedéseket foganatosít, amelyek igazából nem védenek semmi ellen, ellenben más problémákat vetnek fel.
  • Olyan megoldásokat tilt be, amelyek termékfejlesztési eredmények és valódi felhasználói igényekre adnak választ, kőkori állapotba vetve vissze ezzel egy komplett iparágat.
  • Olyan gyártói és forgalmazói korlátozásokat vezet be, amelyek következtében értelmetlenné válik az új termékek fejlesztése és a meglévő termékek továbbfejlesztése.
  • Olyan jogi kiskaput nyit a tagállamok számára, amelyek segítségével megkerülhetik azt a tényt, hogy az elektromos cigaretták nem gyógyszertermékek, egy tényt, amit az Európa Parlament, bírósági ítéletek sora, a tudomány és a józan ész egyaránt elfogadottnak tekint és támogat.
  • Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy alapvető európai jogokba ütköző szabályozásokat érvényesítsenek.
  • és így tovább…

Célunk, hogy ezügyben hangot adjunk mindazok közös véleményének, akik már használják, még csak gondolkoznak rajta, valamelyik szerettük e-cigarettázik, vagy csak szimplán egyetértenek azzal, hogy a személyiségi jogok és a magánszféra fontos, megóvandó értékek. Azért fogunk küzdeni, hogy az e-cigarettát a fontosságát megillető szinten tárgyalja Európa és olyan szabályozás szülessen, ami nemet mond a tudatlanságból fakadó félelmekre és nem hagyja figyelmen kívül sem a tudományos tényeket, sem a vaperek valós szükségleteit.

A vaperek (a hagyományos cigarettát elektromosra cserélő volt dohányosok) egy érett, felelősségteljes és privát elhatározást hoztak, amikor emellett a fiatal, de rendkívül hatékony alternatíva mellett döntöttek, amely segítségével elhagyták, vagy jelentősen visszaszorították az EU-ban éves szinten életek százezreit követelő halálos szenvedélyüket. Maga a tény, hogy az elektromos cigarettázás a vaper környezetére nem jár a passzív dohányzáshoz hasonló kockázattal, egyértelműen magánüggyé minősíti ezt a hobbit, így minden olyan szándék vagy tett, amelynek célja az elektromos cigaretta felhasználásának korlátozása, csakis a magánéletünk és személyiségi jogaink elleni súlyos támadásként értelmezhető.

Ha az Európa Parlament bele kíván avatkozni az elektromos cigaretták ügyébe, úgy az ésszerű irány a támogatás és népszerűsítés, semmiképpen sem a korlátozás.

Az üzenetünk egyszerű és tömör: el a kezekkel az elektromos cigarettától az Európai Unióban. Álláspontunkról bővebben kiáltványunkban olvashatsz.

 

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...