Európai Ombudsman

Ki az Európai Ombudsman?

Ombudsman A posztot jelenleg az ír Emily O’Reilly tölti be, aki ezt megelőzően újságíróként és Írország ombudsmanjaként dolgozott.

Elérhetősége: http://www.ombudsman.europa.eu/hu/home.faces

Mit csinál az Ombudsman?

jogosítványai hasonlítanak a magyarországi országgyűlési biztos eszközeihez: vizsgálatot folytathat számos eszköz alkalmazásával és javaslatokat fogalmazhat meg visszaélés észlelése esetén, akár a média felhasználásával is. Célja békés megoldások keresésével segíteni a probléma megoldásában.

Milyen esetekben lehet az Ombudsmanhoz fordulni?

Adminisztratív szabálytalanságok, a méltánytalanság, a hátrányos megkülönböztetés, a hatalommal való visszaélés, a válaszadás elmulasztása, a tájékoztatás megtagadása, valamint a szükségtelen késedelem.

Ki fordulhat az Ombudsmanhoz?

Panasszal élhet az EU minden polgára vagy lakosa, illetve az EU területén bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozás, szövetség vagy más szerv. A hivatali visszásságnak nem kell személyesen érintenie Önt ahhoz, hogy joga legyen panaszt tenni. Az Európai Ombudsman csak az uniós közigazgatással kapcsolatos panaszokkal foglalkozhat, a nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatást érintő panaszokkal nem, még akkor sem, ha a panaszok uniós ügyekre vonatkoznak.

Fontos!

Mielőtt panaszt nyújt be az Ombudsmanhoz, panaszának tárgyával kapcsolatban először az érintett intézményt vagy szervet kell megkeresnie, például levél útján. Ezért amennyiben panaszának kivizsgálását szeretné, kérjük, először vegye fel a kapcsolatot az érintett intézménnyel vagy szervvel az esetleges jogorvoslat érdekében. Ha belátható időn belül nem kap kielégítő választ, panaszt tehet az Európai Ombudsmannál A panaszt attól a naptól számított két éven belül kell benyújtani, amikor a panasz alapjául szolgáló tények a panaszt benyújtó személy tudomására jutottak.

Milyen esetekben nem az Európai Ombudsman az illetékes?

Az Ombudsman hatásköre a hivatali visszásságokra korlátozódik. Az Ombudsman nem vizsgálhatja:

  • a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai elleni panaszokat, még akkor sem, ha a panaszok uniós ügyekre vonatkoznak;

  • a nemzeti bíróságok vagy ombudsmanok tevékenységeit;

  • a vállalkozások vagy magánszemélyek elleni panaszokat.

Az ombudsman ugyanakkor nem folytathat vizsgálatot, ha az állítólagos tényállás bírósági eljárás tárgyát képezte vagy képezi. Nem járhat el az ombudsman olyan ügyekben sem, amelyek az Európai Bíróság ellen benyújtott panaszokra vonatkoznak, s nem fellebbviteli fóruma a nemzeti ombudsmanok hivatalának a nemzeti közigazgatási szervek, intézmények elleni panaszok tekintetében sem.

Hogyan forduljak az Ombudsmanhoz?

Panasz írásával illetve információ kérésével a honlapján, vagy ezen a formanyomtatványon keresztül. Hasznos az interaktív bemutató is.

Mi történik, ha helyt ad az Ombudsman a panasznak?

Ha az ombudsmani vizsgálat hivatali visszásságot állapít meg, az ügyben megkeresi az érintett intézményt, amelynek három hónap áll rendelkezésére, hogy tájékoztassa álláspontjáról. Megegyezés hiányában ajánlást tehet a panaszolt intézmény számára. Amennyiben ez nem vezet eredményre, külön jelentést nyújthat be az Európai Parlamenthez, amit az érintett intézmény, valamint a panaszt benyújtó személy is megkap a vizsgálatok eredményéről.

Az eljárási szabályok is hasonlóak a tagállami és az európai szintű ombudsman esetében. Különösebb döntési jogosítványai az Európai Ombudsmannak sincsenek. Az Európai Parlamentnek egy éves jelentésben foglalja össze saját tevékenységét, míg magyar kollégája a magyar parlamentnek tartozik beszámolni.

Statisztikák

Az Európai Ombudsman hivatalához annak felállítása óta nagy mennyiségű (kb. évi 3000) panasz érkezett be. Az Európai Ombudsman mandátuma a parlamenti választási ciklushoz igazodva 4 éves, de meghosszabbítható. Az első ombudsman skandináv volt két cikluson át, majd görög nemzetiségű volt az Európai Ombudsman.