Ismerje meg a részleteket Kezdeményezzen Ön is!

Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés egyik legfontosabb újítása  –  első alkalommal kapunk lehetőséget, hogy közvetlenül kezdeményezzük európai jogszabályok megalkotását.

Hogyan működik az Európai Polgári Kezdeményezés?

A lehetőséget a Lisszaboni Szerződés 11. cikke biztosítja, amely szerint „legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.”

Ki kezdeményezhet aláírásgyűjtést?

Az aláírásgyűjtést egy legalább héttagú „polgári bizottság” kezdeményezheti, melynek minden tagja más-más állampolgárságú. Ennek a szervezőcsoportnak kell regisztrálnia az ügyet a Bizottságnál, majd ettől számítva 12 hónapon belül összegyűjtenie az egymillió támogató aláírást. A Bizottság két hónapon belül regisztrálja a kezdeményezést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek (így pl. az ügy valóban a Bizottság kezdeményezési hatáskörébe tartozik, a javaslat nem sértő, vagy komolytalan, valamint nem ütközik az EU alapvető értékeivel (ez utóbbit lásd: Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke). Elutasítás esetén a szervezők az európai ombudsmanhoz vagy az Európai Bírósághoz fordulhatnak, ha meg akarják fellebbezni a döntést.

Az aláíróknak a tagállamok legalább egynegyedéből, vagyis jelenleg hét tagállamból kell származniuk. Az aláírókra vonatkozó életkori minimumkorlát az európai parlamenti választásokon való részvételi jogosultság korhatárához kötődik, mely a tagállamok többségében 18 év, Ausztria kivételével, ahol 16 év. A lehető legnagyobb arányosítás érdekében a rendelet megszabja az egy tagállamból származó aláírók minimális számát is, melyet az ország EP-képviselőinek számától tesz függővé: „A tagállamonkénti aláírók minimális számának meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének.” Az aláírások gyűjtése kétféleképpen történhet: egyrészt a hagyományos módon, vagyis papíron, másrészt elektronikusan.

Mi történik, ha megvannak az aláírások?

A szükséges támogató aláírások megszerzésével a kezdeményezést hitelesíteni kell az érintett  tagállamok nemzeti hatóságainál. Ennek folyamán a nemzeti hatóságoknak három hónap áll rendelkezésükre, hogy a támogató szavazatokat ellenőrizzék, megfelelnek-e bizonyos technikai és biztonsági követelményeknek. A szükséges aláírások összegyűjtéséhez a szervezőknek egy év áll rendelkezésükre. Fontos kitétel, hogy a támogató aláírásokat, illetve azok másolatait a kezdeményezés regisztrálását követő legfeljebb 18 hónapot követően, illetve a kezdeményezés elfogadását követő egy hónapon belül kötelező megsemmisítenie a szervezetnek.

A Bizottságnak három hónapon belül kell döntenie a kezdeményezés sorsáról. Ez idő alatt a kezdeményező szervezetnek lehetősége van megismertetni a kezdeményezés részleteit a Bizottság tagjaival, sőt, akár az Európai Parlamentben is bemutathatja azt.

Mindezek után a Bizottság mérlegel, hogy napirendre tűzi-e kérdést, és elindulhat a rendes jogalkotási folyamat a kérdésben. Bizonyos esetekben a Bizottság csak egy előzetes véleményt jelentet meg, és további tanulmányokat igényel, mielőtt végső döntést hozna. Bármilyen döntés szülessen azonban, a Bizottság nyilvános dokumentumban fejti ki indoklását.

Milyen ügyben lehet kezdeményezni?

 Bármely olyan területre vonatkozóan lehet polgári kezdeményezést indítani, amelyen a Bizottság hatáskörébe tartozik a jogalkotási javaslatok előterjesztése. Ilyen terület például a mezőgazdaság, a közlekedés és a közegészségügy.

A nemzeti hatáskörbe tartozó ügyek, mint például az adózási szabályok túlnyomó többsége vagy a szociális juttatásokra vonatkozó nemzeti szabályok, nem módosíthatók európai polgári kezdeményezés útján..

Kitől kaphatok segítséget?

További információ a kérdésről a polgári kezdeményezés honlapján, illetve a “Határozza meg Ön az EU napirendjét!” c. és az “Útmutató az európai polgári kezdeményezéshez” c. kiadványokban olvasható.  Részletesen foglalkozik a leggyakrabban feltett kérdésekkel a bizottság honlapja is: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq
illetve az Europe Direct és az Európa Önökért tanácsadó szolgálat.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Útmutató az európai polgári kezdeményezéshez

Angol nyelven a következő oldalakat ajánljuk:

A Citizen House, civil támogató szolgáltatás honlapja,   Elektronikus oktatási anyag a témában