Le a látszatcégekkel, egy igazságosabb Európáért!

A kezdeményezés tárgya és célkitűzése:

  • a korrupció, jogellenes pénzügyi kereskedelem és nemzetközi spekuláció megfékezése
  • igazságosabb társadalom, melyben a gazdaság alapját a munka és a környezeti szempontok figyelembevétele és a javak egyenlőbb elosztása képezik
  • a Bizottság kezdeményezze a Tanácsnál és a Parlamentnél egy olyan szabályozás megalkotását, mely a cégek átláthatóságára, és az irántuk való bizalomra vonatkozik.

A kezdeményezés alapjául a belső piac, a szolgáltatások és áruk szabad áramlásának lehetősége szolgál és abból indul ki (26. cikk), hogy ezeken a területeken az Európai Bizottság kompetenciái közé tartozik a jogi aktusok megalkotása.

 

A kezdeményezés háttere:

Saját területükön a tagállamok jogosultak olyan cégek és jogi megállapodások létesítésére, melyeknek valós tulajdonosai (a profitra jogosultak) nem azonosíthatóak be, és ez megteremti a lehetőségét annak, hogy bűnügyi szervezetek tegyenek szert profitra az Unión belül. Hasonlóan illegális aktusok és haszonszerzés történnek olyan esetekben, amikor a tagállam belső szabályai alapján elismeri az illegálisan működő cégeket és jogi személyiséggel is felruházza őket. Az illegális forrásokból származó pénzáramlás beszivárog a legitim pénzpiacokra veszélyeztetve ezzel a pénzügyi szektor és a belső piac stabilitását.

A kezdeményezés beterjesztői megállapítják, hogy a helyzet kezelésére az Európai Parlament és az Európai Bizottság részéről hozott eddigi intézkedések elégtelennek bizonyultak (az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről). Az irányelv csupán arra kötelezi a cégeket, hogy a tulajdonos kilétét tegyék elérhetővé a hatóságok számára. Közösségi szinten hiányzik ezeknek az információknak a begyűjtésére vonatkozó egységes szabályozás, az információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek elmulasztása esetén pedig a büntetés teljes egészében a tagállamokra hárul.

Harmonizációs lépések szükségesek a látszatcégek és átláthatatlan jogi megállapodások megfékezésére, hogy útját lehessen állni a pénzmosóknak, akik visszaélnek a személyek, szolgáltatások, áruk és a tőke szabad áramlásával.

Egységes szabályozásra van tehát szükség az átláthatóság céljából és arra vonatkozóan, hogy a tagállamok ügyészségei, igazságügyi hatóságai elérhetővé tegyék a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkat. Fontos továbbá, hogy a tagállamok ne ismerjék el azokat a jogi entitásokat, melyek esetében a tényleges tulajdonos kiléte nem ismert.

 

 

További információk a kezdeményezésről az Európai Bizottság honlapján (angolul)

Jelenlegi státusz: A gyűjtés folyamatban van
Határidő: 2015/10/10
Honlap: http://www.transparencyforall.org
Facebook: –

Az aláírásgyűjtés 2015. október 10-ig tart.

 

A kezdeményezés honlapja és online aláírás.

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...