Kampány a demokratikus Európáért

A polgárok Európájáért – a bankok és kormányok Európája ellen

 

2014-02-20_logo_democratic_europe_now
Mi polgárok, az Európai Unió összes tagállamából, aggódunk.
Aggódunk Európáért. Nem akarunk olyan Európát, ahol a kormányzatnak és a pénzügyi piacoknak több beleszólásuk van a jövőnkbe, mint nekünk, polgároknak. Nem akarunk olyan Európát, ahol az egyén a néző szintjére degradálódik.
Egy demokratikus Európát akarunk, amely a polgárokat érintő lényeges döntéseit kielégítő, ellentétes véleményeket is figyelembe vevő, nyilvános vita után hozza meg. Egy olyan Európát akarunk, ahol az államhatalom a polgároktól és az általuk választott parlamentektől indul ki és nem ügynökségektől, kormányzóktól, kancellároktól, elnököktől vagy biztosoktól.
Egy modern demokratikus Európát, nem egy adminisztratív technokráciát, nem egy központosított bürokráciát, nem egy abszolutisztikus kancelláriát. Mi, az Európai Unió polgárai, bele akarunk szólnia jövőnket érintő sorsdöntő kérdésekbe.
A kormányzással megbízott Eurócsoport elnökök, a Központi Bank, a Tanács és a Bizottság gyámsága alatt fentről lefelé kezdeményezett szerződés felülvizsgálatok, ahogy ezek jelenleg készülnek, nem csak az EU szerződésben magában előírt szerződésmódosítási eljárást sértik meg, hanem az abban lefektetett demokratikus elveket is. Sokkal inkább egy Európa jövőjéről szóló nyilvános vitára van szükségünk, amely ebbe a vitába bevon minden szintet, társadalmi réteget és politikai nézetet. És szükségünk van egy európai konventre, mint Európa jövőjét érintő legjobb javaslatok gyűjtőhelyére

és tanácsára.


Felszólítjuk

az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamok kormányait egy konvent összehívására az EU szerződések továbbfejlesztésének érdekében az EU szerződés 48. cikkének értelmében. A konvent feladata, hogy megtanácskozza a lehető legjobb javaslatokat a megbízhatóság
és a szolidaritás megerősítéséről, valamint a demokrácia és a polgári részvétel javításáról Európában.
Ez a konvent kell, hogy
  • a lehető legnagyobb demokratikus legitimációval rendelkezzen
  • a demokratikus szabályok alapján plénumban döntsön
  • elég idővel rendelkezzen egy komoly és alapos tanácskozáshoz
  • átláthatóan dolgozzon,
  • nyilvánosan ülésezzen és figyelembe vegye a civil társadalom javaslatait
  • javaslatait Európa és a tagállamok polgárainak szavazására bocsátsa, ne csak az állam és kormányfőknek
Egy demokratikus Európában az utolsó szó a fontos szerződéssekkel kapcsolatos döntésekben a polgároké. Ezért végre minden európai polgárnak meg kell adni a lehetőséget, hogy minden, a miközös Európánk jövőjének alakításáról szólójavaslatról direkt dönthessen.
Egyetért a Democracy International felhívásával?
Szeretne egy demokratikus Európát, hogy korlátozzuk a bankok és kormányzatok befolyását?
 democracy-international-logo_0
Bővebb információ : https://www.democraticeuropenow.eu/index.php

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...