Európai parlamenti választások: meg kell könnyíteni a polgárok számára, hogy jelöltként induljanak egy másik uniós tagállamban

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

Brüsszel, 2014. január 29.

Az uniós szabályok értelmében – amelyeknek a mai napon már valamennyi tagállamban hatályosnak kellene lenniük – az állampolgárságuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok könnyebben indulhatnak jelöltként a 2014-es európai parlamenti választásokon. A 2012 végén elfogadott új jogszabály (MEMO/12/1020) korszerűsíti a korábbi rendelkezéseket (2013/1/EU irányelv), és egyszerűsíti azokra a más tagállamban élő uniós polgárokra vonatkozó eljárást, akik jelöltként kívánnak indulni az európai parlamenti választásokon. A tagállamok számára az új szabályok végrehajtására előírt határidő tegnap (2014. január 28-án) járt le. Ennek ellenére – az Európai Bizottság legfrissebb értesülései szerint – mindeddig csupán 14 tagállam (Horvátország, Ciprus, Németország, Észtország, Finnország, Magyarország, Írország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) jelentette be hivatalosan a jogszabályokat. Az új jogszabály az Európai Bizottság intézkedéssorozatának része, amely a 2014. május 22. és 25. között zajló európai választásokon való részvétel ösztönzésére és megkönnyítésére irányul (lásd: IP/13/215).

„Európát az európaiakkal együtt kell építenünk. Kulcsfontosságú, hogy a polgárok hallathassák szavukat, miközben az Európai Unió fejlődik és előrehalad. Valamennyi uniós polgár választásra jogosult és választható az európai parlamenti választásokon, attól függetlenül, hogy saját országában vagy egy másik uniós tagállamban él. Ennek a jognak EU-szerte érvényesülnie kell” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Csalódottan kell tudomásul vennem, hogy az EU tagállamainak mindössze fele tartotta be a szabályok korszerűsítésére vonatkozó határidőt. Felszólítom tehát a késlekedőket a szabályok mihamarabbi életbe léptetésére, hogy az uniós polgárok gyakorolhassák jogaikat a közelgő választásokon. Az európai parlamenti választásokat megelőző időszakban az Európai Bizottság kiemelt figyelemmel fogja kísérni a helyzetet. Egy választáson minden szavazat számít.”

A Bizottság az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésében felvetette az európai választásokon való részvételi arány folyamatos csökkenésének kérdését, valamint annak szükségességét, hogy az uniós polgárok számára megkönnyítsék a választásokon való részvételt (IP/10/1390, MEMO/10/525). A kérdés kezelésének egyik módja az eljárások egyszerűsítése azokra az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakó uniós polgárokra nézve, akik jelöltként kívánnak indulni a lakóhelyük szerinti tagállamban.

Az újonnan bevezetett uniós szabályok alapján a jelöltek nem kötelesek visszatérni saját tagállamukba, hogy igazolást szerezzenek arról, hogy nem fosztották meg őket a jelöltként való induláshoz való joguktól. Ehelyett, amikor a lakóhelyük szerinti tagállamban jelöltnek jelentkeznek, mindössze egy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtaniuk, a bizonyítási teher pedig a lakóhely szerinti tagállam választási hatóságra hárul.

A Bizottság annak érdekében is fellépett, hogy a sajátjuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok ugyanolyan feltételek mellett vehessenek részt az európai választásokon, mint az adott állam állampolgárai (IP/13/874), összhangban az uniós joggal (az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés 18. fellépése).

Háttér-információk

Az uniós polgárságnak köszönhetően – amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti állampolgárságot – az EU 28 tagállamának valamennyi állampolgárát uniós polgárként kiegészítő jogok illetik meg. Ezek közé tartozik a szavazati jog és a jelöltként való indulás joga abban az uniós tagállamban rendezett helyi és európai parlamenti választásokon, amelyben az adott uniós polgár él. Jelenleg több mint 14 millió uniós polgár él állampolgárságától eltérő tagállamban, akik közül több mint 8 millióan elérték a választójogi korhatárt.

Miután a Tanácsban 2008-ban megtorpantak a tárgyalások azokról a jogszabálytervezetekről, amelyek megkönnyítik az uniós polgárok aktív és passzív választójogának gyakorlását az európai választásokon, az Európai Bizottság 2011 októberében újraindította a tárgyalási folyamatot. Ezt a 2006-ban kidolgozott, eredeti uniós javaslat lényegére összpontosítva érte el, ami a nem saját állampolgár uniós polgárok jelöltként való indulására vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről szólt. A tárgyalások eredményeként 2012. december 20-án elfogadták a korszerűsített szabályokat (MEMO/12/1020), és a nemzeti jogban történő hatályba léptetésre az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételtől számítva kétéves határidőt jelöltek ki.

Az Európai Bizottság 2006-ban javaslatot tett az 1993-as szabályok módosítására, amelyek lehetővé tették az uniós polgárok számára az európai parlamenti választásokon való szavazásra és jelöltként való indulásra vonatkozó jogaik gyakorlását abban a tagállamban, amelyikben élnek.

A Bizottság javaslata a sajátjuktól eltérő tagállamban jelöltként induló polgárokra vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, valamint az európai választásokon való kettős szavazás kiküszöbölését célzó mechanizmus reformjára irányult. Mivel a tagállamok nem tudtak egyhangú megállapodásra jutni a kettős szavazást érintő rendelkezésekről, a javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat 2008-ban felfüggesztették.

További információk

Európai Bizottság – Európai uniós polgárság

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren: @VivianeRedingEU

Kövesse az uniós jogérvényesítést a Twitteren: @EU_Justice

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...