Európai Kezdeményezés a Médiapluralizmusért / LEJÁRT

A kezdeményezőknek nem sikerült a kellő mennyiségű aláírás összegyűjtése a megadott időpontra.

A médiapluralizmus védelmezése a nemzeti szabályozások részleges harmonizációja révén a mediatulajdonlás, a média átláthatósága, a politikai érdekellentétek, valamint a média függetlenségét felügyelő szervek tekintetében.

Fő célok:

Kiegészítéseket szorgalmazunk az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról Szóló Irányelvhez (vagy új Irányelv jóváhagyását), azért, hogy a médiapluralizmus védelme érdekében olyan harmonizált szabályozást vezessünk be, mely a belső piac működésének szükséges előfeltétele. Az ilyen törvényi szabályozás, az EU Alapjogi Chartájával összhangban, annak a közérdekű célnak is megfelel, hogy az Európai Unióban az eszmék és az információ szabad áramlása révén megvalósulhasson a pluralista, demokratikus párbeszéd.

A gyűjtés folyamatban van

Határidő:

2014/08/19

http://www.mediainitiative.eu/

https://www.facebook.com/szabadmediat?ref=ts&fref=ts

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...