Az Európai Parlament a döntéshozatal nagyobb átláthatósága mellett döntött

Az Access Info Europe üdvözli az Európai Parlament döntését [1], mely értelmében a parlamenti döntéshozatal nagyobb átláthatósága valósul meg azzal, hogy felvételre rögzítik, majd nyilvánosságra hozzák a bizottsági végszavazásokat. Eleddig a legtöbb bizottsági szavazás szimpla kézfeltartással történt és nem került felvételre.
Az ez év február 26-án elfogadott döntés minden határozat és törvény végszavazására érvényes. A nem kötelező érvényű határozatok végszavazásának rögzítését és nyilvánosságra hozatalát is kötelezővé teszi.

„Ez a döntés egyszerűsíteni fogja a polgároknak a képviselők tevékenységének követését és a civil társadalomnak a lobbisták befolyásának vizsgálatát a bizottsági szinten, ahol gyakran a döntéshozás valójában történik” mondta Pam Bartlett Quintanilla, az Access Info Europe kampányfelelőse.

Az Access Info Europe megjegyzi, hogy ez a döntés összhangban van az EU működéséről szóló szerződéssel, amely szerint az Európai Parlament „ülései, amikor azokon jogalkotási aktus tervezetéről tanácskoznak, illetve szavaznak, szintén nyilvános.” [2] Az Access Info Europe sajnálattal jegyzi meg, hogy más törvényhozói eljárások nem váltak átláthatóvá. Az Európai Parlament nem tette kötelezően átláthatóvá a jogszabály-módosítások szavazásait.

Az ún. háromoldalú egyeztetések, melyek során a Parlament, Európa Tanács és az Európai Bizottság érintkeznek, egy másik fontos törvényhozási terület, amely megmenekült az átláthatóság elől. Ezek informális találkozók melyeknek célja már a törvényhozás korai szakaszában egyetértést elérni. A megbeszélések felvételei nem nyilvánosak.
Ahogy az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka 2013. május 16.-i Indítványában az Európai Unió Tanácsa kontra Access Info Europe ügyben írta:
A törvényhozás egy olyan tevékenység, mely egy demokratikus társadalomban kizárólag nyilvános természetű eljárásban, és ebben az értelemben „átláthatóan” folyhat.  Máskülönben nem lenne lehetséges neki tulajdonítani azt az erényt,hogy azoknak az akaratát fejezi ki, akik engedelmeskedni kötelesek neki, pedig vitathatatlan rendeletként ez az igazi legitimációs alapja.

www.access-info.org

Jegyzetek:
[1] A változások a 2014 márciusában induló plenáris üléssorozattól lépnek életbe.
[2] Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés Egységes Szerkezetbe Foglalt Változata, 15. cikk http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:HU:PDF. Utoljára letöltve: 2014. március 12.

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...