Alternatív kereskedelmi mandátum

Támogatni fogom olyan demokratikus kereskedelmi és befektetési szabályozók bevezetését, amelyek nem csupán néhány nagyvállalat profitját, hanem az emberek és a bolygó érdekeit szolgálják.”

Ez áll abban a szövegben, amelynek aláírását kértük az EP-választások előtt a képviselőjelöltektől, olvasható a Vedegylet.hu, a kampány magyar partnerének holnapján.

 Az aláírható szövegben konkrét vállalások vannak olyan témakörökben, mint:

– átláthatóság

– élelmiszerönrendelkezés

– igazságos befektetés

– munkajog

– emberi jogok

– közszolgáltatások

– az alapanyagok/nyersanyagok fenntartható használata

– szabályozott pénzügyi szolgáltatások

– Creative Commons (kreatív közjavak) használata

EP képviselőjelöltként ….
Támogatni fogom olyan demokratikus kereskedelmi és befektetési szabályozók bevezetését, amelyek nem csupán néhány nagyvállalat profitját, hanem az emberek és a bolygó érdekeit szolgálják.


Különösen a következőkért fogok szót emelni:

 

* Átláthatóság Kérni fogom az Európai Bizottságtól, hogy tegye nyilvánossá a harmadik féllel folytatott kereskedelmi és befektetési tárgyalások egyezményeinek valamennyi szövegtervezetét.

*  Élelmiszerönrendelkezés Olyan intézkedéseket fogok támogatni, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy ellenőrizzék a saját helyi élelmiszer-rendszerüket, megválaszthassák, hogy mit fogyasztanak, és olyan élelmiszert állíthassanak elő, amely egészséges és mindenki számára elérhető.

* Igazságos befektetés Védeni fogom az állami költségvetést és az államnak azt a jogát, hogy a köz érdekében azt saját maga határozhassa meg, és ellenezni fogom, hogy a beruházók és államok közötti vitarendezési mechanizmusokat (ISDS) a kereskedelmi és a befektetési politika részévé tegyék.

*  Munkajog Támogatni fogom a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organisation/ILO) munkaügyi szabályainak ratifikálását, valamint teljes és hatékony végrehajtását; kötelező vitarendezési eljárások kialakítását erős szankciókkal azokban az esetekben, amikor ezeket az államközi megállapodásokat megszegik.

* Emberi jogok Szorgalmazni fogom, hogy az EU kereskedelmi és beruházási politikájáról szülessen Emberi Jogok Egyezménye szerinti átfogó értékelés; valamint jöjjenek létre olyan jogszabályok, amelyek a külföldi befektetők és leányvállalataik jogi felelősségrevonását lehetővé teszik – saját anyaországukban is -, ha azok közreműködnek bármilyen emberi jogi sérelem vagy környezeti kár okozásában, adóelkerülésben vagy adócsalásban.

*  Közszolgáltatások Védeni fogom az alapvető szolgáltatásokat – mint az energia, a víz, az oktatás, az egészségügyi és szociális szolgáltatások -, mindent megteszek azért, hogy azok ne kerülhessenek be kereskedelmi és befektetési megállapodásokba.

* Az alapanyagok/nyersanyagok fenntartható használata Olyan intézkedéseket fogok támogatni, amely az Európai Unió ipari termelési volumenét az európai szociális és természeti-környezeti adottságokat figyelembe véve határozzák meg, azzal a jövőbeli céllal, hogy az anyagi javak fogyasztása összességében csökkenjen.

*  Szabályozott pénzügyi szolgáltatások Kizárólag olyan kereskedelmi és befektetési megállapodásokat fogok támogatni, melyek a pénzügyi szektor szigorú szabályozását erősítik, és nem ássák alá a szükséges pénzügyi reformokat.

*  Creative Commons (kreatív közjavak) használata Támogatni fogom a szabad/nyíltforráskódú/”” szoftvereket, a szerzői jogok, kapcsolódó jogok és szabadalmi feltételek további kiterjesztésének tartós moratóriumát, valamint a szellemi tulajdonjog megsértésére vonatkozó szabályozás végrehajtásának megszüntetését.

 

Madarász Csaba

A digitális demokrácia, off- és online részvételi technikák és mindenféle egyéb aktuális téma kazalba rakva a kedvemre való!

You may also like...